Kontakt

  Zapoznałem/am się i zgadzam się z postanowieniami RODO (wymagane).  Postanowienia RODO

  W związku z wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonymi w ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (tzw.Rodo) przedstawiamy Państwu Umowę o przetwarzaniu Państwa danych osobowych z dn. 25.05.2018r
  1. Administratorem danych osobowych jest firma: Hybrid-Hero.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z realizacją Umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem art.6 pkt.1 lit.b RODO
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane będą przekazywane wyłącznie dla podmiotów, które uczestniczą w realizacji Umowy o których mowa w art.28 ust.2 i 4 (RODO) Do podmiotów uprawnionych należą:
  podmioty świadczące usługi programistyczno informatyczne, księgowe, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, oraz kancelarie prawne.
  5. Administrator nie przekaże Pani/Pana danych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w miejscu z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa wymagane na mocy art. 32 (RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, można też wnieś sprzeciw wobec przetwarzania lub przenieść dane osobowe.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych.
  9. Dane nie będą profilowane.Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy oraz kontakt ze mną za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej oraz telefonicznej.

  Zapraszamy do naszej siedziby!

  WhatsApp
  Messenger
  Email
  Phone
  Messenger
  WhatsApp
  Phone
  Email